Innovationsplatsen spännande satsning för Karolinska Huddinge

ONSDAG 6 JULI

Det talas en hel del i dagarna om Alliansens nya idéer, eller brist sådana. Jag kan bjuda på ett konkret tips.

Jag läste nyligen i en bilaga till Svenska Dagbladet om medicinsk teknik, och på sidan åtta står det om Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det är en spännande verksamhet som har dragit igång och som Centerpartiet i Huddinge nyligen besökte.

Jag hoppas att Centerpartiet och Alliansen såväl lokalt som i landstinget kommer att bidra till att den samverkans- och utvecklingsmodell för näringsliv, forskning och myndigheter som byggs upp genom Innovationsplatsen också kommer att få bra resultat.

Här ett citat från artikeln:

– Vi vill skapa ett positivt innovationsklimat och det är egentligen ganska lätt att förena teknikutveckling som sätter fokus på patienterna med näringslivets önskemål, säger Johan Permert, tillförordnad verksamhetschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att göra vägen kortare och snabbare mellan patienternas behov och en produkt som kan vara till nytta i vården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.