Ja till mångfald – nej till ansvarslösa avknoppningar

Kerstin Lundgren skriver om debatten kring avknoppning som verktyg för att uppnå mångfald och fler entreprenörer. Som hon mycket riktigt påpekar har frågan studerats noga av Centerpartiet i Stockholms län och slutsatsen är att det finns bättre sätt att uppnå värden som månfald men också en sund konkurrens.

Rapporten kartlägger hur kommuner i Stockholms län uppfattar läget och hur de arbetar med avknoppning och precis som Kerstin skriver sätts konkurrens lätt ur spel när t ex en skola överlåts till en köpare till ett för lågt pris. Det räcker inte med att prissätta inventarier utan även goodwill och kundstock måste räknas med – och ofta hamnar man då i ganska svåra prissättningsfrågor.

Som politiker har man ett jätteansvar att hantera medborgarnas pengar på ett respektfullt sätt, och det gör man enligt mig inte om man avsiktligt undlåter sig att ta betalt för värden som tillhör medborgarna.

Sätt nu mer fokus istället på valfrihetssystem och låt oss t ex utveckla detta på fler områden, exempelvis som regeringen har gjort med Lagen om Valfrihetssystem och barnomsorgspengen. Då kan vi få fler entreprenörer som välfärdsutövare, låta människor själva välja tjänst och samtidigt hantera medborgarnas pengar respektfullt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.