Kungsskrapan ger ny konsthall till Huddinge?

I förra inlägget presenterade jag och Centerpartiet i Huddinge en visionär bild över vårt förslag Kungsskrapan, och i detta inlägg följer vi upp med en miljöbild från själva foten av byggnaden (båda bilderna är förresten gjorda av Helena Nerlund). Här syns hur en attraktiv och tillgänglig närmiljö ska skapas vid Kungsskrapans fot med ett nytt kulturellt inslag också inne i byggnaden.

Det senare vill vi naturligtvis diskutera vidare men vår uppfattning är att dagens Kungens Kurva bör kompletteras med konsthall, bibliotek, musikhus eller liknande och att Kungsskrapans fot skulle vara rätt plats för detta.

Centerpartiet i Huddinge har tidigare föreslagit ett antal punkter för ett mer attraktivt Kungens Kurva och på kommunens sida om den fördjupade översiktsplaneprocessen finns mer att läsa.

9 svar på ”Kungsskrapan ger ny konsthall till Huddinge?

 1. Lisa säger:

  Det är väl knappast faktorn ”skyskrapa” som möjliggör att det går att tillskapa en konsthall i Kungens kurva? Det går att ha en konsthall i vilken byggnad som helst. Jag vet t.ex en konsthall som är inrymd i en envåningsbyggnad som också är en fungerande tvättstuga, en annan konsthall i gamla lagerlokaler, en tredje i ett köpcentrum, en fjärde i ett gammalt garage, en femte som jag vet om var tänkt att inrymmas i en gammal tvåvåningsbrandstation från 1940-talet osv.

  Finns det något annat argument för skyskrapa i Kungens kurva än att sätta platsen på kartan (vilket man kan hävda att Claes Knutssons runda IKEA-byggnad redan gör genom att vara en klassisk märkesbyggnad/landmärke)?

  Svara
  1. Christian säger:

   Tack Lisa, vi tycker uppenbarligen helt olika om vårt föreslagna tillskott till nya Kungens Kurva, och visst går det att bygga konsthallar oberoende av detta tillskott, men det vore intressant att veta hur du själv skulle vilja utveckla Kungens Kurva.

   Centerpartiets förslag ”Kungsskrapan” bygger på att ge området ett landmärke som Södertörn idag saknar och som verkligen sätter området på kartan. Att det också ska erbjuda mötesplatser är självklart och kultur är en ingång som vi har men om du har andra idéer på vad som skulle komplettera Kungens Kurva bättre är jag spänd att få höra. I framtidens Kungens Kurva behövs kultur både för stora och små, det är lite så vi har resonerat, och en konsthall är ett möjligt grepp som vi tycker skulle lyfta området ytterligare.

   Svara
 2. Lisa säger:

  Varför är det viktigt att sätta området på kartan på annat sätt än det lantmäteriet redan gör?

  Varifrån kommer den idén, vilka motiv ligger bakom, finns det exempel på när det fungerat för andra (vad nu syftet än var för något)? Vilken teoretisk och/eller empirisk grund stödjer du och Centerpertiet er på?

  Viktigaste frågan kanske ändå är: Kommer ett landmärke lösa det problem (som jag fortfarande inte förstått vad det är) som ni avser att lösa på ett bra sätt? Innan man bygger eller gör stora investeringar är det rimligt att man kan redogöra på för åtminstone hälften av dessa frågeställningar, kan du?

  Svara
  1. Christian säger:

   Idén om att förnya Kungens Kurva kommer från ett ställningstagande om att det är möjliugt att göra så mycket mer om området. Det är upp till var och en att bedöma om våra förslag (Kungsskrapan som nytt landmärke, spårvägsstation, fler kontorsytor och bostäder, första turistbyrån för att bättre gynna besöksnäringen, mer kultur exv konsthall i Kungsskrapan) är bra eller dåligt för Kungens Kurva. Vi tror på ett modernare och attraktivare Kungens Kurva, varför skulle inte Kungens Kurva kunna bli södra Stockholms mest spännande mötesplats? Det tror vi är fullt möjligt!

   Svara
 3. Lisa säger:

  Fast alla de saker du nämner (spårvägsstation, konsthall, kontorsytor, turistbyrå etc) är inte beroende av vare sig ett landmärke eller ett högt hus. Vi har ju redan konstaterat att dessa funktioner kan rymmas inom vilken byggnad som helst. Kvar är då endast frågan om platsmarknadsföring med hjälp av ett landmärke och/eller ett högt hus.

  Vad är det som får dig och Centerpartiet att tro och hävda att ett högt hus är 1) modernt 2) gör området mer attraktivt 3) gör området till en mer spännande mötesplats 4) skapar ekonomisk tillväxt 5) skapar en bra och långsiktigt hållbar livsmiljö för Huddingeborna?

  Nån form av grund för sådana påståenden måste väl ändå finnas?

  Svara
  1. Christian säger:

   Våra förslag för nya Kungens Kurva består inte enbart av Kungsskrapan utan kompletteras av miljövänlig trafik, grönytor, mötesytor, bostäder mm. Det är upp till var och en att granska våra förslag, vilket t ex du nu har gjort, men om du inte kommer med några nya infallsvinklar ser jag inget mening att fortsätta just denna tråd. Vi tror på att marknadsföra Kungens Kurva med en vacker byggnad som tillför nya funktioner till ett område som idag ”enbart” är handelsplats.

   Svara
 4. Lisa säger:

  Min infallsvinkel är bara den att man bör ha nån form av stöd i teori och/eller empiri för de stadsbyggnadsidéer man lägger fram som stöder det argument som man hävdar. Du och Centerpartiet har uppenbarligen ingen alls vilket bör få er att tänka lite på den aspekten av er politik. Påstå saker kan ju alla göra men om ni också vill att människor ska ta era ord någesånär seriöst så bör ni kunna föra en lite mer avancerad diskussion än den som nu endast utgår från att tro.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.