Märkligt beslut av EU-kommissionen om avknoppningar

TORSDAG 10 MAJ

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver att EU-kommissionen har beslutat att avsluta de fall om avknoppningar som har legat på dess bord sedan ett antal år tillbaka, utan att ta något som helst beslut. Det gäller flera intressanta och uppmärksammade fall från Stockholms län.

Från SKL: ”Kommissionen har bedömt att ärendena inte har påverkat handeln mellan medlemsstaterna på den inre marknaden och att de svenska myndigheterna ändrat praxis när det gäller att räkna in goodwillvärdet i priset.”

Jag beklagar att kommissionen har tagit detta icke-beslut, eftersom det är av stort intresse för oss skattebetalare att veta vad som var rätt och fel i den hantering som kommuner och landsting har haft i dessa fall.

Jag har tidigare skrivit kritiskt om avknoppningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.