Miljöberedningen i Huddinge

För knappt ett år sedan fick jag möjligheten att bli ordförande i kommunens nya Miljöberedning, som ska följa miljöutvecklingen och ha dialog med invånarna. Bakgrunden är bland annat att det tidigare fanns ett miljövårdsråd och att vi hade och har ett behov av att övergripande följa inte minst nämndernas arbete med miljöfrågorna.

Ikväll tog vi tag i dialogfrågan genom att ha ett första möte med ett antal föreningar. De fick ta del av innehållet i Miljöprogrammet, eller snarare remissförslaget som nu finns möjlighet att tycka till om, och därefter diskuterade vi frågor som föreningarna hade med sig. Särskilt roligt var att två scoutföreningar deltog och visade intresse av att utveckla friluftslivet ytterligare.

Det är roligt men framför allt viktigt att vi beslutsfattare ser framåt, som en representant för Naturskyddsföreningen underströk ikväll. Visst, vi tar beslut om ettårsbudgetar och det måste vi ha fokus på, men det kommer inte att vara ett tillräckligt svar om mina barn senare ställer mig till svars för hur vi agerade på ”vår tid”. Det är klart att vi måste tänka långsiktigt.

Ett sätt att göra det är att ta tag i frågan om giftfri miljö. Vår Kemikalieinspektion gör ett bra arbete och kommunen har börjat göra förskolorna giftfria med en konkret handlingsplan. Det är en bra början.

Svårare är det med transporterna och det är viktigt att hålla fast vid målet om en fossiloberoende fordonsflotta som Centerpartiet har kämpat för att ha som mål. Jag deltog i gårdagens konferens Ekotransport 2030 och det var tydligt där att branschen förväntar sig mer än den nuvarande regeringen. Jag är dock optimist och tror att teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss.

Helt klart behövs det fler politiker som engagerar sig i miljöfrågorna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.