Närmare en lösning i frågan om skatteutjämning

ONSDAG 13 JUNI

Igår meddelade Centerpartiets ledamot i finansutskottet Per Åsling att Centerpartiet nu har lyckats att skapa ett brett stöd för Centerpartiets linje att genomföra det förslag som en enig skatteutjämningsutredning föreslog i fjol. Det innebär att Alliansen har kommit överens med Socialdemokraterna om att regeringen ska återkomma under hösten i år med en proposition i frågan.

Det har varit en viktig profilfråga för Centerpartiet och nu verkar det som att Moderaterna, som ju styr finansdepartementet som har hanterat frågan men inte kommit till skott, nu har ändrat position något. Centerpartiet har tyckt, och många andra också, att dagens system inte speglar de förutsättningar som finns idag, eftersom kommunernas verklighet inte är densamma i dag som för 20 år sedan.

Systemet har till exempel stora eftersläpningseffekter; för de kommuner som växer kontinuerligt uppstår kostnader av till exempel barnomsorg direkt när en inflyttning sker, medan intäkterna däremot kan låta sig dröja. Barnsomsorgsmodellen är för övrigt den del av systemet där de inbyggda modellantagandena blir helt felaktiga.

– Detta är ett steg framåt i den segdragna frågan om att rätta till utjämningssystemets fel. Det glädjer mig att det nu finns en bred majoritet som delar Centerpartiets uppfattning om att vi behöver modernisera utjämningssystemet. Centerpartiets mål är fortsatt att skatteutjämningsutredningens förslag ska genomföras i sin helhet, säger Per Åsling.

För Huddinges del innebär detta att vi kommer att tappa 64 miljoner när väl det nya utjämningssystemet är fullt infört – om det görs enligt utredningsförslaget. Det är förstås inte alls bra för Huddingeborna, samtidigt som jag har förståelse för att det finns kommuner som idag är överkompenserade enligt utredningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.