Ökad trygghet och lokal polis – dags för Almedalen

Det har blivit dags för årets kanske största politiska mötesplats, nämligen Almedalsveckan i Visby. I år Deltar jag i två seminarier som båda är på onsdag den 2 juli. De arrangeras av Tryggare Sverige och Polisförbundet och har trygghet och polisen som fokusområden.

Jag reser till Almedalen för att påverka, så är det. Det blir ingen semester utan snarare hårdkörning den tid som jag är där. Genom att delta i diskussioner med duktiga företrädare från andra organisationer och partier hoppas jag kunna påverka med utgångspunkt i min egen kandidatur till Riksdagen. Trygghet och lokal polis, det kommer vara mitt fokus i Almedalen.

Onsdagens första seminarium ingår i Säkerhetsdagen (läs hela Inbjudan Säkerhetsdagen) heter Utmaningar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och beskrivs så här:

Brott och otryggheten är ett stort problem i många kommuner. Under seminariet diskuteras vad som krävs för att utveckla kommunernas arbete med att förebygga brott och trygga enskilda medborgare. Vad finns det för hinder och möjligheter för att komma vidare? Finns den förmåga som krävs för att bedriva ett professionellt arbete inom detta område?

Onsdagens andra seminarium heter Hur mår polisen? och beskrivs så här:

Polisen mår bra, hävdar vissa. Inte alls, säger andra. Det vi vet är att en väl fungerande poliskår är en av samhällets viktigaste trygghetsbärare. Polisen ska vara demokratisk, öppen och ha medborgarnas förtroende. Polisförbundets medlemmar är beroende av att medborgarnas anser att de gör ett bra polisarbete. Därför har Polisförbundet bjudit in partierna till årets viktigaste debatt om rättspolitikens och polisens framtid. Vad ser de olika riksdagspartierna som de viktigaste rättspolitiska frågorna? Vad ska den nya omorganiserade polisen lyckas med? Vilka förändringar måste nästa justitieminister prioritera? Välkommen att delta i årets viktigaste rättspolitiska debatt, där vi tar tempen på polisen och frågar oss vad som är symptom, bakomliggande orsaker och rätt behandling framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.