Polisdebatten i SvD fortsätter med vår replik till Jusek

Debatten om vår polis går vidare! Idag publiceras vår slutreplik till Jusek och Staffan Tilling som den 14/5 invände på Brännpunkt mot vår första artikel 7/5 om en mer lokal polis.

Poängen i denna artikel är att tryggheten, och det lokala trygghetsarbetet, är ett demokratiskt ansvar, inte en fråga om effektivitet. Frågan om vilka prioriteringar som vår lokala polis arbetar utifrån handlar inte bara om meriter och akademiska poäng.

Juseks invändningar känner jag igen från andra diskussioner kring avvägningen mellan en effektiv och professionell förvaltning å ena sidan och en legitim och folkligt förankrad styrning av samma förvaltning å andra sidan. För egen del tycker jag att iden om folkvalda lokala polischefer är tilltalande och förnyande, och viktig därför att polisen innehar befogenheter och ett ansvar som ingen annan myndighet i Sverige har.

I vår ursprungliga artikel lyfte vi också fram förslag om kommunal polis och fler brottsutredare på andra myndigheter än polisen. I den sistnämnda frågan får vi medhåll från Jusek, vilket känns riktigt bra. Tillings artikel fokuserar dock på att poliskåren ska skapas efter meriter, och att ”den svenska statsförvaltningen” bygger på denna meritokratiska princip.

Men det är väl tillåtet att tänka nytt?

Min ambition är att tänka längre än den pågående polisreformen, även om vi förstås ska göra allt för att stärka polisens lokala arbete redan nu. Centerpartiet har dock en roll i svensk politik som inte kan begränsas till ideer fram till 2015, vi måste se längre än så. Och då hoppas jag att fler invånare ska få upp intresset av och se värdet i att folket själva väljer sina lokala polischefer.

20130520-132319.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.