Sänk trösklarna – sänk ingångslönerna

TISDAG 7 JUNI

Dagens Nyheter skriver idag om att Alliansregeringen gör för lite för att få fler i arbete, och jag håller med. Särskilt för arbetslösa behövs nya inslag i verktygslådan och inte minst med tanke på ungdomar och nya svenskar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Självklart är utbildning en viktigt område och jag håller inte helt med DN om att vi enkelt kan konstatera att vi ”lägger redan stora resurser på det”, det är alldeles för många som hoppar av Svenska för Invandrare och kvaliteten och flexibiliteten i utbildningarna kan bli ännu bättre.

Men på en punkt håller jag och Centerpartiet med, och det gäller sänkta ingångslöner. Det är svårt i dagsläget att debattera den här frågan i Sverige trots att sambandet mellan höga ingångslöner och höga trösklar för att få sina första jobb borde vara ganska lätt att förstå, tycker jag. Med möjlighet till lägre ingångslöner så minskar risktagandet för att anställa en ung och relativt oerfaren person.

Läs Centerpartiets tidigare ställningstaganden t ex här och här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.