Sjöar är alltför generösa med metan

TORSDAG 6 JAN

En ny studie från Linköpings och Uppsala universitet sägs visa att metanavgången från sjöar är klart större än tidigare beräknat. Det är dåliga nyheter för klimatet naturligtvis.

– När vi också tar hänsyn till metanutsläppen från sjöar och vattendrag är den sänka för växthusgaser som består av skogar och andra naturmiljöer minst 25 procent lägre än tidigare beräkningar visat, säger Lars Tranvik, professor i limnologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

– I debatten hör man ofta att naturliga sänkor kan kompensera mänskliga fossila utsläpp. Våra resultat visar att man inte kan lita på det fullt ut, säger David Bastviken, docent vid Linköpings Universitet.

Du kan läsa om Huddinge klimat- och energiplan här (den antogs sommaren 2010). Det innehåller målet att utsläppen av växthusgaser minskar med 60 procent per invånare till 2020 och med 85 procent till 2050 jämfört med 1990 års nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.