SvD Brännpunkt: "Smuggelspriten förgiftar Sveriges unga"

SÖNDAG 25 NOV

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om att motverka smuggelspriten.

Läs artikeln här.

Jag skriver att den illegala sprithandeln är nu så stor att man kan kalla den för en regelrätt svart spritmarknad. Ökad tillgång är ett stort problem för folkhälsan och drabbar i högsta grad minderåriga. Centerpartiet har också nyligen uppmärksammat den här frågan och motionerat i Riksdagen om en kartläggning, det är en bra början.

Men som ofta annars kan mycket göras lokalt. Jag känner till exempel en frustration över att olika aktörer ser problemet på olika sätt, eller snarare att man har olika bilder av vad som verkligen föregår lokalt. Finns det eller finns det inte ett problem med illegal försäljning av alkohol i vårt lokala bostadsområde, till exempel? När de olika ansvariga säger olika saker är det något som inte fungerar.

I korthet föreslår jag tre saker i själva artikeln:

Polisen ska stärka sin lokala närvaro. Den nya polisorganisationen får inte stoppa utvecklingen mot fler lokala poliskontor. Det är den lokala polisen som kan skapa det förtroende som behövs för att effektivt mobilisera mot sprithandeln.

Kommunerna ska skapa ett effektivt samarbete mellan polis och socialtjänst. Maria Ungdom i Stockholm har visat att dessa myndigheter kan förbättra stödet till ungdomar genom att jobba närmare varandra.

Fastighetsägare ska ta sitt ansvar och utöva en tillsyn som säkerställer att otillåten försäljning av alkohol inte sker i deras egna lokaler.

Vad tror du? Är det dessa åtgärder som krävs, eller andra?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.