Debatt på Dagens Samhälle: Dags att förenkla för småföretagen!

Idag skriver jag i Dagens Samhälle tillsammans med min centerkollega Aphram Melki i Järfälla, och flera till, om hur viktigt det är att stat och kommuner jobbar målmedvetet för att minska regelkrånglet för småföretagen. Ett utklipp ur artikeln: Småföretag måste ges förutsättningar att expandera. För att underlätta för företagare att verka i flera kommuner behöver …