Debatt på Dagens Samhälle: Dags att förenkla för småföretagen!

Idag skriver jag i Dagens Samhälle tillsammans med min centerkollega Aphram Melki i Järfälla, och flera till, om hur viktigt det är att stat och kommuner jobbar målmedvetet för att minska regelkrånglet för småföretagen.

För ett företagsammare samhäll

Ett utklipp ur artikeln: Småföretag måste ges förutsättningar att expandera. För att underlätta för företagare att verka i flera kommuner behöver ett synkroniserat regelverk inrättas i Stockholmsregionen. I dag förhåller sig företagen till krångliga regelverk som bromsar potentiell expandering. Regelverken berör oftast ärenden som utskänkningstillstånd, bygglov och miljö och hälsa.

Konkret vill vi att kommunförbundet bildar ett regelsamordningsråd som får till uppgift att samordna de regelverk som berör småföretag. Vi riktar också kritik mot de planer som finns på Finansdepartementet på att kräva in detaljerade månadsuppgifter av företagarna.

Vår utgångspunkt är att ”småföretagen är motorn i den svenska näringslivskedjan”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.