Huddinges miljöarbete ger resultat

En av de klart största miljöutmaningarna som vi har i Huddinge är att minska utsläppen från transporter. Därför gör vi också en hel del för att nå målet om minskade utsläpp, exempelvis håller vi på att i samarbete med grannkommuner upphandla och effektivisera varutransporterna genom nya logistikcentra, vilket förväntas bli en vinst både för miljön …