Huddinges miljöarbete ger resultat

En av de klart största miljöutmaningarna som vi har i Huddinge är att minska utsläppen från transporter. Därför gör vi också en hel del för att nå målet om minskade utsläpp, exempelvis håller vi på att i samarbete med grannkommuner upphandla och effektivisera varutransporterna genom nya logistikcentra, vilket förväntas bli en vinst både för miljön och för ekonomin.

Nu visar det sig också att vi fortsatt ligger i täten bland de 25 CERO-kommunerna vad gäller växthusgasutsläpp per capita. Detta är glädjande och visar att det går att göra skillnad med många små medel, som till exempel att stimulera miljösmart arbetspendling när det är möjligt. På Huddinge kommuns hemsida kan vi läsa att ”utsläppen per capita för arbetspendling har minskat med 6 procent och den totala reslängden har minskat med 15 procent.”

Arbetet med minskade reseutsläpp fortsätter nu. Jag tror att även Huddinge kommer att behöva skärpa våra mål i vår klimat- och energiplan och ställa ännu högre krav än idag på till exempel tjänsteresor och morötter för att åka miljövänligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.