Regionbildningarna är fortfarande viktigt

TORSDAG 2 FEB En hållbar utveckling kräver att de som folket utser att fatta beslut också har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det är samtidigt ingen bra grej att statens olika myndigheter (och dom är många!) alla har olika geografiska indelningar. För den enskilde invånaren i Huddinge, Värnamo eller Kiruna kommer framtiden därför att bli bättre …