Regionbildningarna är fortfarande viktigt

TORSDAG 2 FEB

En hållbar utveckling kräver att de som folket utser att fatta beslut också har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det är samtidigt ingen bra grej att statens olika myndigheter (och dom är många!) alla har olika geografiska indelningar. För den enskilde invånaren i Huddinge, Värnamo eller Kiruna kommer framtiden därför att bli bättre med regioner som är självständiga.

Det är sant att man inte vinner röster med att prata regionfrågor, men betydelsen av starkare och mer självständiga regioner är i högsta grad relevant för den enskilde medborgaren. För huddingeborna vore det bättre med ett regionkommumfullmäktige där de valda politikerna som har fått ett ansvar för tillväxt, infrastruktur, vård mm också har möjligheten i en regionstruktur att påverka och TA detta ansvar.

Jag och Centerpartiet beklagar därför att många nu i Sverige inte har lyckats att bli överens om den framtida regionindelningen.

Centerpartiet fortsätter att kämpa för fler och mer självständiga regioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.