Färgrik kvinnokraft i Huddinge

TISDAG 8 FEB Idag har jag träffat föreningen IFFI i Grantorp (Flemingsberg) som arbetar ideellt med att stötta kvinnor och unga med språkinlärning, hantverk, kulturella aktiviteter och en mängd andra typer av stöd. Mitt bestående intryck är den glöd och värme som jag tycker verkar ligga bakom deras engagemang och all den tid som de …