Om den nationella överenskommelsen inom integrationsområdet

FREDAG 25 NOV Idag genomförde SIOS tillsammans med Afrosvenskarnas Riksförbund en konferens om den nationella överenskommelsen inom integrationsområdet. Diskussionerna handlade om hur viktigt det är med ett rikt föreningsliv, att koppla samman föräldrar med skolan bättre och att framför allt underlätta för utlandsfödda pojkar i skolan. Ett hundratal föreningsaktiva, beslutsfattare m fl deltog.   Amelie …