Om den nationella överenskommelsen inom integrationsområdet

FREDAG 25 NOV

Idag genomförde SIOS tillsammans med Afrosvenskarnas Riksförbund en konferens om den nationella överenskommelsen inom integrationsområdet. Diskussionerna handlade om hur viktigt det är med ett rikt föreningsliv, att koppla samman föräldrar med skolan bättre och att framför allt underlätta för utlandsfödda pojkar i skolan. Ett hundratal föreningsaktiva, beslutsfattare m fl deltog.

 

Amelie von Zweigbergk, statssekreterare på utbildningsdepartementet, berättade t ex om sjupunktsprogrammet för sfi, Skolinspektionens granskningar av våra skolor och förskolelyftet. En sak som väckte intresse var pojkarnas sämre betyg och skolans ansvar för detta, illustrerat bl a i DEJA-delegationen.

 

Roy Melchert från SKL hoppades att överenskommelsen blir mer känd och att den blir verklighet på lokal nivå. Roy menade dels att det finns mycket samverkan mellan kommuner och föreningar som hela tiden sker, dels att det går att sprida goda exempel bättre. Ett exempel är ”Samverkan vid mottagande av nyanlända invandrare”, en rapport från SKL. Ett exempel i rapporten är KomSamman i Flemingsberg. Från exemplen i rapporten lyfte Royatt långsiktighet och ömsesidigt förtroende är viktigt i samverkan.

Julio Fuentes, verksamhetssekreterare för SIOS, gjorde också en dragning kring SIOS verksamhet. Från den ideella sektorn beskrev Pia Redlund, Sociala missionen, organisationernas utgångspunkter och även saker som parterna inte är överens om. T ex finns det olika definitioner av ”nyanländ” där de frivilliga organisationerna har en bredare ingång.

För egen del tar jag med mig frågan om samverkan till Huddinge och välkomnar idéer från såväl enskilda personer som grupper och föreningar!

Slutligen kan man väl bara säga att den värme och det engagemang som visades idag på denna konferens kontrasterar något ofantligt mot det vi får läsa om Sverigedemokraterna: DN, DN, SvD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.