Öppna upp politiska partierna

TORSDAG 25 NOV Ja det finns många anledningar att önska detta, inte minst ur rekryteringsaspekt är det viktigt att det finns en mångfald inom våra politiska partier. Men nu var det inte det som saken gällde … … utan diskussionen om partiernas redovisning av ekonomiska bidrag. Det borde vara en självklarhet att alla partierna öppet …