Medskick till Uppdrag granskning: sjukskrivningarna kortas

ISF konstaterar i en rapport att de nya reglerna om rehabiliteringskedja har förkortat sjukskrivningarna; ”det är själva tidsgränserna som lett till att fler börjar arbeta, och inte i första hand Försäkringskassans nya arbetsrutiner.” Det vore ju inte orimligt om detta nämndes i kvällens Uppdrag Granskning som ska handla bl a om ett fall där Försäkringskassan …