Grönt att pendla på det blå

Att Storstockholms lokaltrafik satsar på ökad båtpendling är jättekul tycker jag. Vi behöver ha mer kollektivtrafiken på vatten och särskilt då mellan områden som är väldigt tätbefolkade. Sträckningen där SL-kortet nu ska gälla är Nacka-Lidingö-Nybriviken och från Miljöpartiet är förslaget att anlägga flera nya båtpendlingslinjer ute i länet. För Centerpartiets del är detta väldigt efterlängtat …