Lägre kostnader i Huddinge för unga med socialbidrag

TISDAG 1 MARS Det är glädjande att se via SKL att kostnaden har sjunkit i Huddinge kommun med 9.7 procent för unga (16-24 år) med socialbidrag (ekonomiskt bistånd). I detta ingår introduktionsersättning för flyktingar. En del i detta är HUSAM som är ett samordningsförbund med landstinget för att bättre ge stöd till de som behöver. …