Lägre kostnader i Huddinge för unga med socialbidrag

TISDAG 1 MARS

Det är glädjande att se via SKL att kostnaden har sjunkit i Huddinge kommun med 9.7 procent för unga (16-24 år) med socialbidrag (ekonomiskt bistånd). I detta ingår introduktionsersättning för flyktingar. En del i detta är HUSAM som är ett samordningsförbund med landstinget för att bättre ge stöd till de som behöver.

Kostnaden i november och december månad 2009: 2 209 000 SEK

Kostnaden i november och december månad 2010: 1 994 000 SEK

Om jag har räknat rätt är det knappt 80 kommuner som har ökade kostnader och cirka 100 har liksom Huddinge sjunkande kostnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.