På tal om kommunalrådsarvodena

ONSDAG 2 MARS

Veckans Mitti Huddinge skriver om de nya arvodena för kommunal- och oppositionsråd. Vilket de i och för sig har skrivit om tidigare eftersom beslutet togs redan den 6 december 2010, men det kan förstås vara intressant att lyfta igen. Men då hade det varit bra om informationen hade varit korrekt och tydlig, vilket den inte är. Som läsare får man lätt intrycket att alla råd har 62 000 kr i månadsarvode men i verkligheten stämmer detta bara in på ett fåtal. För mig  själv stämmer det inte då jag är kommunalråd endast på 50 % dvs mitt kommunalrådsarvode är 31 000 kr per månad.

Det finns råd som är arvoderade på allt från 25 till 100 % och det beräknas då på summan 62 000 kr. Men det står inte i artikeln. Längst ner i (den så kallade) faktarutan står att ”alla månadslöner omräknade till motsvarande heltid”. Och varför då? Jag mailade denna fråga idag till Jani Pirttisalo på Mitti Huddinge och fick till svar att de inte tog med procentsatserna av utrymmesskäl.

Det var synd tycker jag, för nu framstår det som att alla har 62 000 kr i månaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.