SvDs partikompass pekar rätt

Rättning efter bland annat Albins påpekanden: även om jag fick centerstatus finns fortfarande brister med kompassen. Jag föreslår att SvD lägger ner hela projektet om de inte har kompetens nog att hjälpa läsarna med sitt val av parti! —— Svenska Dagbladets partikompass har fått mycket kritik men har nu justerats och flera kan nu konstatera …