Öka sysselsättningen för funktionsnedsatta!

I eftermiddags genomförde Rådet för Funktionshinderfrågor i Huddinge, där jag är ordförande, ett seminarium underrubriken ”Ställ krav på ökad tillgänglighet”. Många viktiga teman för personer med olika funktionsnedsättningar diskuterades. Tack till alla som kom! LSS-reformen som kom 1994 var och är en frihetsreform. Den ger fantastiska möjligheter för enskilda att leva mer som vi andra …