Öka sysselsättningen för funktionsnedsatta!

I eftermiddags genomförde Rådet för Funktionshinderfrågor i Huddinge, där jag är ordförande, ett seminarium underrubriken ”Ställ krav på ökad tillgänglighet”. Många viktiga teman för personer med olika funktionsnedsättningar diskuterades. Tack till alla som kom!

LSS-reformen som kom 1994 var och är en frihetsreform. Den ger fantastiska möjligheter för enskilda att leva mer som vi andra som inte har samma funktionsnedsättning. Mer av samma frihet, till exempel fortsätta med sin hobby eller gå på bio.

Ett annat viktigt område som jag tog upp vid den avslutande debatten är ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Här har Anders W Jonsson tidigare i sommar presenterat Centerpartiets förslag om en statlig kreditgaranti för fler jobb inom sociala företag. Även fler lönebidragare och fler Samhallsjobb står på vår agenda.

För Huddinges del är tiden kommen, tycker jag, för en samlad strategi för att öka jobben i kommunorganisationen som går till personer med funktionsnedsättning. Då borde även kommunen kunna bidra med sitt till ökad sysselsättning.

20140827-225006.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.