Lyssna på radiointervjun om kriminella nätverk

Uppdatering MÅNDAG 26 MARS Idag har TV4 Stockholm intervjuat mig angående Polisens insats i helgen och kommunens ärende kring användningen av fastigheten. Det är ett pågående ärende som i princip hanteras på samma sätt som andra liknande fall när samhällsbyggnadsnämnden har anledning att misstänka att någon bryter mot Plan och Bygglagen. Därför har Huddinge kommun …