Här hamnar vårt vatten till sist

Idag hade jag förmånen att besöka Tyresö och titta närmare på flera platser där vårt vatten till slut hamnar, efter att ha passerat sjöar och andra vattendrag. För dagvatten – alltså regnvattnet och det som vi själva spolar ner i brunnar eller tillför via trädgårdar – hamnar till slut i Östersjön. Här en bild på …