Här hamnar vårt vatten till sist

Idag hade jag förmånen att besöka Tyresö och titta närmare på flera platser där vårt vatten till slut hamnar, efter att ha passerat sjöar och andra vattendrag. För dagvatten – alltså regnvattnet och det som vi själva spolar ner i brunnar eller tillför via trädgårdar – hamnar till slut i Östersjön. Här en bild på Stockholms läns enda fungerande vattenkraftverk vid Uddby och som rinner ut i Kalvfjärden:

kalvfjarden_uddby

Så var rädd om vårt dagvatten! Här t ex tips från Stockholm Vatten, och missa inte att vi i Centerpartiet nu har en kampanj i Huddinge om just vatten.

Nedan en bild på Kolardammarna, som är en våtmark anlagd för att rena vattnet från centrala Tyresö, och som dessutom erbjuder en vacker parkmiljö. Ett mycket bra exempel på att förena nytta med nöje, och förhoppningsvis en förebild för kommande dagvattenanläggning vid Trehörningen som Huddinge kommun och Stockholm Vatten ska bygga.

kolardammarna

Slutligen en bild från ett annat besök under dagen, i ett bostadsområde i Tyresö en av flera bra dagvattenanläggningar i stadsmiljön som ser till att fördröja vattnet på sin väg mot havet, vilket också gör att översvämningar på gatan blir mindre.

dagvatten_i_standagvatten_i_stan

Slutligen några tips för att vårda vårt vatten:

Undvik att tvätta bilen hemma på garageuppfarten. Tvätta istället bilen i tvättautomat eller annat ställe där vattnet samlas upp istället för att rinna ner i dagvattenbrunnen.

Lämna målarfärg och andra kemikalier på återvinningscentralen.

Lämna gammal medicin på apoteket istället för att spola ner det i avloppet. Reningsverken har svårt att fånga upp alla ämnen. De hamnar då i vattnen och anrikas i faunan.

Tänk på att vara sparsam med gödning i odlingar och trädgårdar. De näringsämnen som inte tas upp av växter och marken hamnar i våra sjöar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.