Billström (M) borde se värden, inte pengar

MÅNDAG 21 NOV Idag skriver mina partikollegor Abir Al-Sahlani och Stina Bengtsson, båda Centerpartiet alltså, på SvD om hur minister Billström (M) förhalar och försvårar frågan om rätt till vård för papperslösa. Det är inte alls bra eftersom frågan i grunden gäller alla människors lika värde och att vård är något som inte ska nekas någon i vårt …