Tänk långsiktigt för Husby

Ingen kan väl ha missat händelserna i Husby och idag uttalar jag mig för Centerpartiets del. Det är dags, menar jag, att på allvar ta ansvar för långsiktiga investeringar för våra unga.

Läs som pdf

Oroligheterna i Husby och i andra delar av Stockholms län visar behovet av Centerpartiets politik för långsiktigt förebyggande insatser. Vi tar fajten mot kortsiktigt tänkande i våra ytterstadsområden.

Som kommunalråd för Centerpartiet ser jag många möjligheter att med hjälp av förebyggande arbete komma tillrätta med den typen av problem som uppenbarligen finns i Husby. Att hävda att Husbyborna själva måste lösa situationen tyder på en ganska ytlig analys av problemen, som för mig snarast handlar om utbredd arbetslöshet och krångel med att skapa nya företag, kortsiktigt tänkande från många aktörer och förmodligen även dåligt inflytande från redan etablerade kriminella grupperingar.

Självklart är arbetslinjen central för att komma tillrätta med detta. I uttalandet lyfter jag upp några andra förslag som framför allt riktar in sig på kommunernas ansvar:

  • Skolans trygghetsarbete. Varje skola bör ha ett system för att förebygga och åtgärda trygghetsproblem, tyvärr vet vi att så inte är fallet. Regelbundna trygghetsenkäter, kartläggningssystem för uppkomna incidenter och utbildning av all personal för att förebygga kränkande behandling i skolan är några viktiga pusselbitar. Det vore också önskvärt att polisen uppgraderade sitt arbete med kontaktpoliser i skolan.
  • Sociala investeringar. Oavsett om dessa kallas för social investeringsfond eller något annat handlar det om att samverka inom kommunen och med andra aktörer för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa. Dessa individer löper en risk att hamna i senare kriminalitet, därför finns det studier som pekar på de samhällsekonomiska vinsterna. Sociala insatsgrupper (såväl för tonåringar som för äldre ungdomar), utbildningsstöd för familjen och individuellt skräddarsydda insatser i samverkan skola/socialtjänst/polis/landsting är några av de verktyg som behövs.
  • Lokalt trygghetsarbete. Polisen måste bli mer lokal förankrad och samarbeta med andra aktörer i det lokala förebyggande arbetet. Det är också dags att vi på allvar utreder förutsättningar för en kommunal polisstyrka som kan komplettera den statliga polisen. Då kan lokalkännedomen öka och därmed också kontakten mellan polis och ungdomar.

Trygghet

Tidigare i år genomförde Tryggare Sverige landets första upplaga av Brottsofferveckan. I samband med att jag presenterade Huddinges arbete med trygghet i skolan blev jag intervjuad:

 

 

1 svar på ”Tänk långsiktigt för Husby

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.