Tillgänglighetstest Poseidons torg i Haninge: på gränsen till underkänt

Låt mig säga det på en gång så ingen missförstår mig: omvandlingen av Poseidons torg i centrala Haninge är bra och skapar fler mötesplatser. Inte minst så här års tillför platsen med de nya bostadshusen mer liv till Haninge centrum.

poseidons torg, Christian Ottosson

Men när jag åker dit med vår barnvagn så uppstår tyvärr en del problem.

Först och främst tvingas jag inse att den vanlig gångvägen från centrum till tåget inte alls är en framkomlig väg, se bilden nedan.

Svårframkomligt vid Poseidons torg

Alltså tvingas man gå runt hela Poseidons torg, vilket i och för sig är trevligt då det är flacka partier med vattenspel och annat. Men det tar längre tid.

Dessutom slås jag av hur brant lutningen är på den här uppgången från torget, det är verkligen inte lätt att föreställa sig den barnvagn eller rullstol som vågar sig fram där.

Brant var det här, Poseidons torg

Omvandlingen av torget skapar mötesplatser och i huvudsak flacka partier, varför det ändå är positivt för alla besökare. Men de två hinder jag har sett gör mig tveksam till hur man har tänkt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Man har tydligen valt att inte använda flackare ramper där rullstolsburna och andra har lättare att komma fram. Någon som vet varför?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.