Trygghetsnätverket startade i Vårby

Igår var det så äntligen dags för Trygghetsnätverket i Vårby att starta igång. Det har genomförts möten tidigare på detta tema men igår var det nya att Huddinge kommun hade en samordnare på plats i form av brottsförebyggare och utvecklingsledare Linda Lindblom. Som ordförande i Huddinge Brottsförebyggande råd inledde jag med att berätta om de Trygghetsdagar som vi har genomfört tillsammans mde bland andra bostadsbolagen och fritidsgården 2011 och 2012.

Syftet med mötet igår var att skapa ett nätverk där människor kan påverka för ett tryggare Vårby. Alla är välkomna till nätverket som kommer att träffas fler gånger under året.

Trygghetsnätverk i Vårby 14 mars 2013Ett trettiotal personer – enskilda invånare, föreningsrepresentanter, kommuntjänstemän, bostadsföretagen m fl – hade tagit sig tiden att komma till Arena 143 för att diskutera inte så mycket problemen i området utan vad som behöver göras för att fler ska trivas i området.

Det är förstås ett långsiktigt arbete och jag är därför särskilt glad att det kom så pass många personer, utan att vi ahde någon konkret lösning eller plan att presentera. Många bra idéer kom upp och särskilt identifierades några områden:

  • Sophanteringen behöver förbättras. Bostadsbolagen tog på sig att jobba vidare med det, det gäller t ex moluckerna.
  • Arbetsmöjligheterna är avgörande och här har bland annat ABF några projekt på gång.
  • Utemiljön vad det många som hade synpunkter på. Ny trygghetsvandring, inventering från kommunens sida av farliga trapport (i hela kommunen) och möjligheten till en ”trygghetsapp” (för felanmälan) togs upp.

En viktig sak med nätverket är också att öka informationsutbytet mellan alla invånare. Vi som var där igår fick t ex höra att Drivhuset nu finns i Arena 143, att ABF planerar såväl arbetsmarknadsprojekt som mentorskapsprojekt, att fritidsgården och mobila teamet tillsammans söker upp unga som inte har jobb, att fastighetsägarna jobbar med kommunen med belysning och slyröjning samt att dessa aktörer nu startar en stor sommarjobbssatsning i år.

Detta och mycket annat händer här och nu, det är bra och viktigt. Tack alla som kom igår!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.