Uppdrag: minska ungdomsarbetslösheten

Sällan (och i få andra länder) har så många unga människor haft det så svårt att få in foten på arbetsmarknaden. Sverige skiljer ut sig i jämförelser med andra länder och även om arbetslösheten nu kommer att dämpas framöver finns en stor risk att många människor får stå vid sidan av och titta på. Detta gäller inte minst yngre och invandrare, och det borde vara en stor uppgift för varje politiskt parti att minska detta utanförskap. Men, som Magnus Andersson skriver, vågar ”endast ett svenskt parti vågar diskutera det” … ungdomsarbetslösheten beror delvis på höga ingångslöner. Det här är också något som de flesta inser, en majoritet på aftonbladet.se säger att de tror att lägre ingångslöner skulle ge fler jobb för unga.”

Jag har tidigare skrivit om detta här och här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.