Vänsterpartierna oeniga om straffskalorna

Britta Svensson gör i Expressen en viktig anmärkning om det lagförslag som Alliansregeringen lagt och fått igenom i Riksdagen om höjt minimistraff för grovt vållande till annans död. Frågan är aktuell i samband med det anmärkningsvärt korta straffet i domen i Landskrona/Lund. Det som Svensson lyfter fram är Miljöpartiets märkliga hållning: ”Den som tycker Maria Wetterstrand är en allmänt vettig person, och partiet står för sunda värden, borde verkligen ta sig en titt på rättspolitiken.”

Själv tycker jag det är bra att dessa straff skärpts och att samhället förstärker det personliga ansvaret inom straffrätten. De höjda straffskalorna röstades dock igenom av Alliansregeringen + Socialdemokraterna, dvs utan stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De står för en helt annan linje, som framgår nedan.
Adalet

(Foto av Ilkin.)

I Miljöpartiets skrivelse kan läsas följande:

Miljöpartiet delar flera av remissinstansernas kritik mot förslaget eftersom motverkande av allvarliga våldsbrott främst sker genom förebyggande verksamhet genom en stark välfärd samt väl och effektivt fungerande brottsbekämpande myndigheter. Dessutom är arbetet mot återfall i brottslighet en viktig del av arbetet.

Läs även Göran och Ingarö.

1 svar på ”Vänsterpartierna oeniga om straffskalorna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.