Veckans glada giftfria nyhet: ”C tar initiativ till giftfri miljö i hela Stockholms län”

Idag skickar vi ut ett pressmeddelande som berättar om veckans glada nyhet inom giftfri miljö i länet!

151211 Centerpartiets pressmeddelande

Det handlar om det förslag som jag och Centerpartiet igår fick igenom i styrelsen för KSL, Kommunförbundet Stockholms län, när verksamhetsplanen för 2016 beslutades. KSL ska nu undersöka intresset bland medlemskommunerna att skapa en gemensam rådgivnings- och stödfunktion, en så kallad helpdesk. En liknande sådan finns idag inom Stockholms stad och nu kommer länets kommuner att få ta ställning till om de är intresserade av detta.

Tänk på barnen! Plast och varm mat hör inte ihop.
Tänk på barnen! Plast och varm mat hör inte ihop.

Pressmeddelandet lyder i sin helhet som följer. 

Igår beslutade styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) att anta verksamhetsplanen för 2016. En ny fråga som kommunerna enades om var en giftfri miljö, på initiativ från Centerpartiet.

Många kommuner vill få bort farliga kemikalier, men saknar stöd. De regionala aktörerna behöver bidra mer i detta arbete, därför är beslutet viktigt. Det innebär att KSL ska skapa en helpdesk-funktion som kommunerna, där intresset finns, kan använda sig av i sitt utvecklingsarbete, säger Christian Ottosson (C), styrelseledamot för KSL.

Den nya skrivningen i verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i att gifter är ett hot mot såväl människor som vår livsmiljö. Det finns idag ett begynnande kommunnätverk i länet och målsättningen nu är att detta arbete ska fortsätta att utvecklas. Flera kommuner har tagit fram planer för att skapa en giftfri miljö i verksamheterna.

– Nu ser jag fram emot att kommunerna svarar upp mot detta och efterfrågar en helpdesk-funktion. Farliga kemikalier är ju ett av de allvarligaste hoten för människan och för vår livsmiljö. För Centerpartiet är en giftfri vardag därför en av de mest prioriterade miljö- och hälsofrågorna i Stockholmsregionen, avslutar Christian Ottosson (C).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.