Viktiga besked i Almedalen för en mer lokal polis

Återkommen efter min del av Almedalsveckan går jag idag ut med ett pressmeddelande med anledning av Polissamordningens besked. Arbetet med den nya polisorganisationen går nu alltmer i Centerpartiets tecken såtillvida att den fokuserar alltmer på en lokalt förankrad polis.

Läs pressmeddelandet genom att klicka här: pm_140703_viktigabeskedforlokalpolis_christianottosson_c

Det finns fortfarande en rad farhågor kring den nya sammanhållna polisen som träder i kraft från årsskiftet. Exempelvis minskar antalet närpolisområden med 28 % vilket gör att man kan misstänka att de trots allt kommer att vara för stora. Den föreslagna funktionen ”kommunpolis”, som ska bli ett verktyg för samordningen polis-kommun, riskerar att bli för tandlös i de fall där det inte redan idag finns ett bra lokalt samarbete. Det brottsförebyggande arbetet som sådant är inte tillräckligt prioriterat.

Trots detta är veckans besked positiva, och det gäller att tänka konstruktivt för oss alla som jobbar för en polis som syns och verkar mer ute bland medborgarna.

 

1 svar på ”Viktiga besked i Almedalen för en mer lokal polis

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.