Annie: jobbskatteavdrag till de sämst ställda

ONSDAG 29 JUNI

Ta del av Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Annie Johanssons tal i riksdagen.

Annie lyfte bland annat upp att de höga ingångslönerna skapar en tuff situation för många unga och nya svenskar och att även arbetsrätten måste ses över. Hon underströk också att nya jobbskatteavdrag måste gå till de som har lägst inkomst.

Ett utdrag:

Studier under senare tid har visat att ingångslönerna är ett större problem än vad man tidigare har trott, inte minst inom vissa tjänstebranscher. De höga ingångslönerna, i kombination med en sammanpressade lönestruktur, försvårar för svaga grupper att få fotfäste på arbetsmarknaden. Här måste parterna, i likhet med IF Metall, ta sitt ansvar så att fler kan få jobb och egen försörjning och därmed bidra både till sin egen och till Sveriges utveckling.

Forskning visar också tydligt att en hårt reglerad arbetsrätt missgynnar svaga grupper. Därför behöver arbetsrätten reformeras och turordningsreglerna slopas. Vidare måste vi stärka Sverige som kunskapsnation – från förskolan till spjutspetsforskningen – och förbättra kopplingen mellan skola och arbetsmarknad med praktikplatser och lärlingsjobb. Ju lägre utbildning, desto större är risken för arbetslöshet och utanförskap. Det är en trend som vi måste bryta för att alla ska få chansen på morgondagens arbetsmarknad.

Ett stort problem med den strukturomvandling som följer i globaliseringens spår är att den tenderar att skapa en tudelning på arbetsmarknaden. De nya jobb som växer fram blir allt mer specialiserade och har högre kunskapsinnehåll, samtidigt som de enklare jobben har blivit färre till följd av nedläggning eller utflyttning. Det gör det än viktigare att förstärka drivkrafterna att arbeta för dem med de lägsta inkomsterna, så att det lönar sig bättre att gå från utanförskap till arbete. Även efter de fyra jobbskatteavdragen är tröskeleffekterna på den svenska arbetsmarknaden mycket höga i ett internationellt perspektiv. Eventuella ytterligare jobbskatteavdrag bör därför riktas särskilt till dem med de lägsta inkomsterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.