Bengt Svensson i DN: Polisen behöver samarbete

TORSDAG 13 DEC

Idag skriver rikspolischefen Bengt Svensson på DN Debatt tillsammans med Rikskriminalpolisens chef Klas Friberg. Temat är den ökade organiserade brottsligheten och att polisen behöver hjälp för att motverka detta.

Låt mig först och främst säga att artikeln är bra och visar den öppenhet i attityd som vi ska förvänta oss från vår polis. Därför är det en välkommen artikel. Ökad lokal samverkan är en av de viktigaste åtgärderna mot den organiserade brottsligheten.

Personligen välkomnar jag särskilt mycket dagens artikel eftersom den väldigt väl svarar på min tidigare artikel på DN Debatt om just lokalt förankrad polis och lokalt samarbete. Den artikeln var i sin tur ett svar på hans första artikel om den nya polisorganisationen (jag bloggade om detta också). Därför är jag glad att Bengt Svensson på sätt och vis nu idag svarar på min DN-artikel.

I min egen artikel ville jag just belysa hur viktigt det är med lokala poliser som skapar lokala lösningar, och detta gäller även organiserad brottslighet:

Rikspolischefen tar upp betydelsen av att polisen samverkar med andra myndigheter, och det här kan förstås vara ett sätt att stärka den lokala förankringen. Men här finns mycket kvar att göra. Samverkan mellan kommuner och deras myndigheter främjas inte om den lokala styrningen av polisen försvagas.

Som ordförande i Huddinge kommuns brottsförebyggande råd ser jag ett växande behov av lokal samverkan. Polisens brottsförebyggande samarbete med skola, socialtjänst, föreningar och företag kan inte skötas på distans. Även lokala brottsutredningar blir lidande utan ett bra samarbete med invånarna i stort som med de brottsdrabbade.

Bengt Svensson skriver idag:

Såväl myndigheter som kommuner, företag och andra aktörer behöver göra mer. Alla delar av samhället behöver ställa sig frågan hur de kan bidra till att stoppa ökningen av den grova organiserade brottsligheten.

Jag instämmer verkligen i detta. I Huddinge kommun arbetar vi nu med ett nytt projekt för att motverka organiserad brottslighet och vi har ett bra samarbete med polisen kring detta. Det är välkommet att även rikspolischefen bejakar detta – låt oss arbeta på alla plan för ett ännu mer sammansvetsat arbete mot organiserad brottslighet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.