"Bostad först" intressant metod mot hemlösheten

Uppdatering 31 mars: Ny positiv utvärdering kring Bostad Först: läs mer.

Uppdatering 13 MARS: Läs också Rolf Nilssons resonemang om bostad först.

Centerpartiet lade en protokollsanteckning i ärendet i Huddinge kommunfullmäktige 5 mars, till förmån för en mer positiv syn på Bostad Först.

TISDAG 6 MARS

Det finns en metod som kallas Bostad först (eller Housing first) och som ser ut att kunna vara en bra metod för att få ner hemlösheten. Den har prövats i Stockholms stad där försöket just nu kommer att utvidgas i antal platser. Metoden, som består i att ge en bostad till den hemlöse utan egentliga motkrav, utgår från bostadsperspektivet och har en tilltalande social och mänsklig sida tycker jag. Rimligen finns det hemlösa vars största problem är just bristen på bostad.

Om detta pratade jag i Huddinge kommunfullmäktige igår (där Centerpartiet också deltog i debatten om skolstödet för elever i behov av särskilt stöd). Dessutom visar en undersökning från Socialstyrelsen att Huddinge har relativt många personer i mer akut hemlöshet, jämfört med andra kommuner i länet, vilket naturligtvis gör att vi måste vara än mer öppna för att erbjuda en mångfald av lösningar för människor utan bostad.

Bostad först har gett goda resultat så här långt och borde av det skälet vara värt att prova i fler kommuner. I Huddinge tycker jag att vi först ska lära oss av de erfarenheter som finns, och därefter utarbeta en egen modell.

Några som skriver om hemlöshet: Helen Törnqvist.

4 svar på ”"Bostad först" intressant metod mot hemlösheten

 1. Rolf Nilsson säger:

  ”Bostad först”
  Filosofin bakom och principerna kring den amerikanska modellen ”Housing first” – är ett förhållningssätt i kampen mot hemlöshet som visat sig ge långvariga positiva resultat och där forskningen och personer med egen erfarenhet är överens.
  • Den ”heliga” grunden i ”fast bostad först” är RIKTIGA BOSTÄDER där den som bor där har ett eget kontrakt enligt hyreslagen på samma villkor som alla andra människor i Sverige.
  Det finns ingenting som tyder på att paternalistiska regelverk såsom husdjursförbud och omedelbar avhysning utan uppsägningstid och liknande, skulle inverka positivt i en människas liv och möjlighet till fortsatt utveckling.
  • LÅNGSIKTIGHET – det vill säga ingen ”vårdkedja” där man i olika etapper slussas runt i olika boenden beroende på yttre omständigheter såsom drogfrihet eller annat.
  Forskning och människor med egna erfarenheter vittnar samstämmigt om att grunden för en varaktig positiv förändring är TRYGGHET. En viktig faktor för att känna sig trygg är ”kvarboendet” det vill säga att bostaden är tryggad, vad som än händer i personens återhämtningsprocess.
  • FRIGÖRA KONTRAKTSHANTERINGEN från socialtjänsten och återföra den till bostadsföretagen. Vi vill frigöra de sociala resurserna som idag binds upp i de här sekundära bostadsverksamheterna, eftersom de inte fungerar. Istället skulle socialtjänsten arbeta med klientens grundproblem. Bostaden är en förutsättning för återhämtning. Idag används bostaden ofta som en ”belöning” för visade framsteg (enligt socialtjänstens handläggare) och som en ”bestraffning” för det omvända.
  • KRAV PÅ REGERINGEN att deras utvecklingsarbete gällande strategier för att motverka hemlöshet och kommande stödfinansiering till organisationer endast skall beviljas om deras verksamheter bygger på följande tre kriterier: Bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och stämmer överens med kunskapen från personer med egen erfarenhet (brukarna).
  Detta borde vara en självklar rättighet i Sverige!
  Det är svårt att konkret beskriva ”housing first” som modell eftersom det egentligen är en grundläggande princip – nämligen rätten till bostad. På olika vis kan den här principen sedan kombineras med en mängd olika insatser – så länge de uppfyller de tre förutsättningarna gällande bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet i praktiken samt brukarnas erfarenheter. Några av sakerna kan vara:
  • Case Management
  • Boendestöd
  • Personligt ombud
  Själv skulle jag vilja veta om det fanns möjlighet att ”kvota in” hyresgäster, på liknande vis som t ex friskolegymnasium antar elever som inte uppfyllt poängkraven på kvot. I Danmark går 25% av bostadsföretagens tomma lägenheter till den kommunala bostadsförmedlingen. Överhuvudtaget behöver kraven för uthyrning ses över och i vissa fall, starkt ifrågasättas.
  ”Fast bostad först” angriper den långvariga hemlösheten. Det behövs självklart fler billiga hyresrätter för att förhindra att hemlösheten fortsätter att öka och sprider sig till allt fler ”grupper” av individer i samhället.
  Det är ju den tendensen vi ser idag och regeringen behöver ta ett krafttag – NU!

  Svara
  1. Christian säger:

   Tack Rolf för initierade kommentarer, alltid roligt att få lite utbyte genom bloggen! Centerpartiet har som enda parti lagt en protokollsanteckning i frågan och kommer att bevaka den.

   Christian

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.