Brottsförebyggande arbetet behöver vässas

FREDAG 4 FEB

Ja det är slutsatsen i en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Brottsförebyggande rådet (Brå) och Rikspolisstyrelsen. Särskilt är det ökad samverkan mellan kommuner och polis som lyfts fram, och det var för övrigt inte länge sen som Riksrevisionen granskade just Polisens förbyggande arbete med en hel del kritiska slutsatser (dock inte enbart gentemot Polisen). Om samverkan kommun-polis skriver man i rapporten:

En lärdom är att en mer strukturerad samverkan ger fördelar även i samhällen där polis och kommun redan samarbetar. Genom att formalisera samarbetet blir ledningens roll tydlig precis som ansvarfördelningen mellan organisationerna och det leder till ökad effektivitet.

Det är min ambition som ansvarigt kommunalråd för dessa frågor i Huddinge att arbeta i denna riktning och vässa det brottsförebyggande arbetet, och efter mina första kontakter med Närpolisen i Huddinge känner jag mig optimistisk inför detta.

Men hur ser det egentligen ut med brottsligheten i Huddinge? En av framgångsfaktorerna nämligen i det brottsförebyggande arbetet är att jobba kunskapsbaserat. Från Brå har jag hämtat följande statistik för anmälda brott per 100 000 invånare vad gäller Södertälje, Stockholm, Nacka, Huddinge samt hela Stockholms län.

Ingen tydlig trend i Huddinge alltså även om det för länet har skett en ökning sen 2005. Däremot står 2005 ut just i Huddinge samtidigt som vi ligger någonstans mittemellan Nacka och Stockholm i frekvens, ungefär på samma nivå som Södertälje.

1 svar på ”Brottsförebyggande arbetet behöver vässas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.