Bygg mer i trä

Den här veckan föreslår vi i Centerpartiet i Huddinge en träbyggnadsstrategi för kommunen. Läs mer här. Det är ett bra exempel på hur vi kan kombinera det som vi på våra valaffischer kallar för ”både guld och gröna skogar”.

Guldet: att bygga mer i trä gynnar den svenska träindustrin och bidrar till fler jobb i hela Sverige. De trähus som Centerpartiet nyligen besökte i Sundbyberg till exempel, var till största delen fabricerade i Västerbotten.

Skogen: Symboliserar förstås miljövinsterna med att, i det här fallet, välja trämaterial. I följande intervju gör Folkhems VD Arne Olsson en viktig poäng när han beskriver miljövinsterna i produktionsprocesserna. Vi bör alltså inte bara stirra oss blinda på energiförbrukningen i nya hus, utan göra en livscykelanalys.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.