Centermedlemmar gå och rösta

En vecka återstår nu av Centerpartiets medlemsomröstning där alla medlemmar i Stockholms län får säga sitt om vilka personer som ska stå på vår riksdagslista. Underlaget för medlemmarna är bland annat den presentationstidning som distriktet har skickat ut.

Det är många medlemmar som har engagerat sig och nominerat den som de tycker ska företräda Centerpartiet. Det är superkul eftersom Centerpartiet i Stockholmsregionen är ett spännande parti som har många duktiga företrädare. Därför vill jag också uppmana alla medlemmar att utnyttja din rösträtt och inkomma med röst senast 15 oktober.

Alla medlemmar i Centerpartiet, oavsett om de är medlemmar i vårt distrikt eller i något annat distrikt, har rätt att nomineras och på så sätt vara med i medlemsomröstningen. Det är alltså ett öppet förfarande och detta är viktigt eftersom vi vill få in så många och duktiga personer på listorna som möjligt. I detta skede är alla medlemmar välkomna med sitt intresse.

Sedan kommer det vara nomineringskommitténs arbete att se till att alla dessa personer har skrivit under en försäkran om att de bland annat ställer sig bakom den valplattform som Centerpartiet i Stockholms län går till val på. Alla som är upptagna i presentationstidningen har också fått möjlighet att ta del av den valplattform som nu är i vardande. Det är som vanligt också nomineringskommitténs ansvar att se till att de personer som föreslås till riksdagslistan är bra företrädare för ett modernt, grönt och liberalt Centerparti.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.