Centerpartiet är alternativet för förnybar energi

Det finns ett parti som varit med i alla politiska uppgörelser som lett fram till dagens system med elcertifikat, som är systemet som gynnar produktion av förnybar energi i Sverige.

Gissa vilket!

Det är ingen slump att Centerpartiet har ministerposterna för miljö och energi. Inte heller är det någon slump att Annie Lööf i sitt sommartal idag presenterade valfrågan att 70 % ska vara förnybar energi till år 2030.

I Huddinge är vi också ensamma om att presentera ett förslag till vindkraftpark, närmare bestämt vid Sofielund. Det är en plats som utretts för detta tidigare men vi sätter som första parti ned foten tydligt och visar ett eget förslag med tio vindsnurror, som skulle kunna förse hälften av kommunens villor och småhus med hushållsel.

vindkraftpark i Huddinge

Läs mer om vårt förslag i Huddingepolitiken här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.