Centerpartiet är för öppenhet och mot medborgarlön

TISDAG 15 MAJ

Under våren har förmånerna för oss förtroendevalda diskuterats flitigt i vissa medier, och idag skriver Centerpartiets gruppledare i Riksdagen Anders W Jonsson i Aftonbladet att politiker inte bör ha anställningsvillkor som är mycket mer förmånliga än andras. Jag citerar:

Vi politiker är däremot satta att representera medborgarna som också försörjer oss. När våra villkor skiljer sig så markant från dem vi representerar uppstår ett demokratiskt problem. Ett problem som dessutom är helt onödigt – en före detta toppolitiker borde i högsta grad vara anställningsbar.

Centerpartiet är ett av de partier som tydligast sagt att vi vill ha öppen redovisning av bidrag till partierna. På motsvarande sätt välkomnar jag en öppen diskussion om politikers villkor, samtidigt som jag vill understryka att de flesta av oss är fritidspolitiker som snarare förlorar än vinner ekonomiskt på sitt engagemang (om man räknar på all tid som läggs ner).

Det som Anders W Jonsson riktar kritik mot är den regel som ger tidigare riksdagsledamöter (som varit valda i minst tolv år) en rejäl ersättning på livstid, eller ja till 65 års ålder. Det har inte varit rimligt förut och är inte rimligt heller idag, oavsett vilka hinder som olika ledamöter kan möta när det handlar om att hitta nya jobb därefter.

Vi som är heltidsanställda förtroendevalda, som diskussionen alltid handlar om, ska ha ersättning under den tid som vi är valda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.