Centerpartiets idé om nystartszoner nu närmare verklighet

TISDAG 14 AUG

I förra veckan kom då äntligen utredningen om nystartszoner som regeringen har tillsatt. Den föreslår att sådana skapas i Sverige, vilket skulle innebära lägre avgifter för företagande i upp till sju år, inom de zoner med utanförskap som identifieras. Avdraget som utredaren Christer Sjödin nu föreslår motsvarar en sänkning av de sociala avgifterna med två tredjedelar, från cirka 30 procent till cirka 10 procent.

Läs mer hos: regeringen, Riksdag & Departement, Centerpartiet när utredningen tillsattes inkl länkar till Centerpartiet förslag från 2009.

Syftet med förslaget, som Centerpartiet har drivit i ett antal år, är att underlätta och stimulera företagande i områden med utanförskap, det skulle förmodligen kunna gälla t ex Rinkeby, Ronna eller Rosengård. Hos Riksdag & Departement nämns: ”Områden i följande tolv kommuner uppfyller dessa tre kriterier; Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Södertälje, Trollhättan och Örebro.”

Zonerna ska ha en hög arbetslöshet, hör andel försörjningsstöd och en låg utbildningsnivå. Dessutom ska det finnas minst 4000 invånarna inom zonen. Syftet är att öka jobben inom de aktuella zonerna. Kostnaden för hela försöksverksamheten beräknas bli 112 miljoner kronor per år. Tanken är att dessa ska finansieras genom att den allmänna löneavgiften höjs med 0,01 procent.

Tvärtemot vad kritikerna menar så är det här ett sätt – inte det enda – att ta problemen i de värst utsatta områdena på allvar. Vi vet att arbetslösheten får stora negativa konsekvenser för både familjer och omgivning, särskilt om den biter sig fast i särskilda områden. Det skapar också tyvärr en bättre grogrund för kriminalitet eftersom fler riskerar att tappa tron på en bättre framtid på laglig väg.

Nystartszoner innebär självklart en snedvridning på så sätt att det relativt sett blir dyrare att driva företag strax utanför zonerna. Det kommer förstås inte företagare utanför zonerna att gilla. Men syftet är inte att gynna alla företagare, utan att skapa fler jobb i de utvalda zonerna.

Dagens Nyheter och Håkan Boström tar upp farhågor som t ex att det inte har gett önskade effekter på alla håll där det har genomförts, samt att företagare utanför zonerna kommer att missgynnas. Samtidigt undviker Boström att nämna Docklands i London som av flera brukar lyftas fram som ett bra exempel. Jag är själv nöjd med att regeringen visar handlingskraft och testar detta verktyg, som vi i Centerpartiet har efterlyst i tre år nu, och jag skulle tycka det vore mycket värre om regeringen inte gjorde något konkret mot de här utanförskapsområdena alls.

Även hos: SvD, SVT.

1 svar på ”Centerpartiets idé om nystartszoner nu närmare verklighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.