Centerstämman för ett grönare Sverige

LÖRDAG 22 OKT

Centerpartiets partistämma i Åre tog nyligen ett antal viktiga beslut för att skapa ett grönare Sverige. Här kommer ett axplock av dessa beslut:

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige tar fram en strategi med åtgärder för hur en fossilfri fordonspark ska uppnås till år 2030. Strategin ska visa på vägen för hur en fossiloberoende fordonspark ska uppnås och peka på vilka styrmedel som kommer att behövas.
  • Att det ska skapas bättre förutsättningar för ökad svensk livsmedelsproduktion som möjliggör mer närproducerad mat. Det sker inom ramen för visionen om Matlandet Sverige. En aktionsplan för ekologisk konsumtion och produktion ska dessutom utarbetas.
  • Att kommunerna får större frihet att ställa miljökrav i detaljplaner och vid exploateringsavtal. Kommunerna eller regionerna ska också kunna få större frihet att besluta om utvecklingen av stadskärnor samt lokalt införa trängselavgifter och använda dess intäkter.
  • Att förbättra städernas miljö med bättre tillgång till grönområden, minskade utsläpp och buller, samt utbyggda cykelvägar och pendlarstråk.
  • Att Sverige ska ställa om till en grön marknadsekonomi som bygger på principen om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan och att det görs lätt och lönsamt att agera miljövänligt.
  • Att skatten höjs på miljöförstörande utsläpp, samtidigt som skatten sänks på arbete och företagande. En sådan grön skatteväxling ska genomföras stegvis. En inledande fas ska genomföras under de närmaste åren.
  • Att två tredjedelar av Sveriges energi bör vara förnybar år 2030 och Sveriges energiförsörjning år 2050 bör vara helt förnybar. Därmed fasas användningen av både fossil energi och kärnkraft ut helt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.